Staffan,
Tack för fotona, det var roligt att få se lite av verksamheten. Men vilket slitgöra de måtte ha haft!