Namn:  Selmas_koppar1.jpg
Visningar: 76
Storlek:  97,7 KB

Namn:  Selmas_koppar2.jpg
Visningar: 81
Storlek:  67,0 KB

Namn:  Selmas_koppar3.jpg
Visningar: 80
Storlek:  129,6 KB

Jag har en uppsättning kaffekoppar som min morfar hade ärvt efter sin mammas moster Selma i Långlöt på Öland. Selma gifte sig aldrig; hon blev kvar i föräldrahemmet hela livet och satte aldrig bo själv, och därför har jag börjat fundera över hur gamla kopparna egentligen är - hade Selma månne ärvt dem efter sina föräldrar? Fadern levde 1836-1921, modern 1831-1911; de gifte sig 1860 och fick sju barn, Selma levde 1866-1946.

Utöver åldern, så undrar jag även vad som går att säga om dem i övrigt. De har inget fabriksnamn eller symbol under, däremot står det 076 med svart med samma stil under alla kopparna (priset?) samt något tvåsiffrigt nummer där både nummer, färg och stil varierar mellan kopparna. Var tillverkades sånt här porslin - är det svenskt eller import?

Bör de ha hört till sin tids enklare porslin? Familjen hörde nog till de fattigare i trakten. Fadern var arbetskarl och de bodde i en liten stuga som han själv byggt på byns mark, en bit bort från de självägande böndernas kringbyggda gårdar.