Namn:  brass_book.jpg
Visningar: 16
Storlek:  74,3 KB
The Brass Book av Peter, Nancy och Herberg Schiffer (en amerikansk antikhandlarfamilj) är lika stor och tjock som Sigurd Erixons Mässing, men den består nästan uteslutande av svartvita foton och bildtexter. Nytryck av en bok från 1978.

Boken har ett bra upplägg som gör det lätt att hitta. Kapitlet om ljusstakar innehåller t.ex. 60 sidor och antagligen 150-200 foton; de första två kategorierna som behandlas är 1500-tal och 1600-tal, därefter kommer nyare ljusstakar indelade efter formen på foten - rund, kvadratisk, åttkantig, blombladsform, och vriden (kronologiskt ordnade inom varje avsnitt). Slutligen nattljusstakar, "taper sticks" (miniljusstakar för sigillvax), vaxstaplar och ljuskronor. Kapitlet om eldhundar är 50 sidor, lite mindre användbart här i kakelugnarnas land.

Den har en lätt tonvikt på engelska föremål (de amerikanska kolonierna fick länge inte ha egen produktion; råvaror skulle förädlas i England och återexporteras). Europa representeras framför allt av Frankrike, Nederländerna och Spanien, föremålen från Tyskland och "Skandinavien" är tyvärr mycket få. Frågan är om det beror på att få mässingsföremål från Sverige, Tyskland m.m. kommit till England och USA; alltså okunskap, i kombination med att det kanske är mindre relevant för bokens engelsk/amerikanska målgrupp.

Vid en första genombläddring tycker jag att den är ett bra komplement till Erixons bok. Beträffande ljusstakarna tycker jag absolut att den ökar förståelsen för influenserna som lett fram till våra gamla svenska modeller.