Troll från Bergdala och ett inslag om John Bauer (Antikrundan) får mig att tänka på:
https://www.youtube.com/watch?v=P01EqXn7mik

och denna sång:
https://www.youtube.com/watch?v=jtUlLGjxsk4
och en annan version (Varning! Humor av tvivelaktig karaktär!):
https://www.youtube.com/watch?v=YE1f3SPXU7k