Ställ markören på den plats i texten där bilden ska in. Klicka på Infoga bild (markerad med röd pil nedan):

Namn:  infoga_bild1.jpg
Visningar: 40
Storlek:  12,2 KB

Då visas den här popup-rutan:

Namn:  infoga_bild2.jpg
Visningar: 26
Storlek:  11,1 KB

Klicka på Browse, välj fil på din dator och klicka sedan på Ladda upp fil(er).
Eller, klicka på Från webadress, då visas en ruta där man kan mata in en URL (internetadress) och klicka OK.

En konstig egenhet är att första gången man infogar en bild så är fliken Från dator aktiv, men andra gången man lägger in en bild i samma inlägg så är fliken Från webadress aktiv istället. Men det är bara att klicka på den flik man vill ha.