Percis som Pryl... påpekar så får man vara bäst ibland och det är man. När det gäller skummjölk så är det inte aktuellt med någon vidare avsklijning av grädde.

Prylisen har missuppfattat bara lite men det få gå utan några vidare utläggningar, man vil ju inte vara helt sämst, bara lite som omväxling.