Inte en förteckning på tryckt papper men väl en lång, lång lista på alla möjliga tillverkare av keramik i Sverige https://www.vetarn.se/sok.php?sok=Keramisk