Mässan är på gång. Vi satsar på tradition i vacker miljö.

http://korturl.com/hassleholm

http://www.henriknordell.be/massan/1.jpg