Känner någon till Urmakare Albert Bodling Norrköping. Goda vänner har en väggklocka i trä med text på baksidan: Urmakare Albert Bodling 14/12 1938.