Det har kommit ut en ny bok av Nils Forsgren som heter Mässingsbruk och bruk av mässing. Det är en vacker och gedigen bok på 186 sidor med mycket fakta och många bilder