Plöjer lite litteraur på min lediga långfredag innan arbetet kallar och ser att L. Adelborg var textilkonstnärinna oxå. Skulle vara intresserad av att få se bilder på ngt hon designat.