jumfru, namnvariant för volymmåttet jungfru. (NE)

jungfru (medellågtyska junkvro(u)we egentligen ’ung fru’), gammalt svenskt volymmått för våta varor med det officiella namnet ort.Enligt 1665 års...