Jo, "A.V." står för Apotekarnes Vattenfabrik. Din konstellation är absolut ett ihopplock. Den patentkorken ska sitta på flaskan i mitten. Dessvärre saknar jag just originalkorken på min flaska...
...