Texten är nog sandblästrad och flaskorna
har säkert tillfört officersmässen punsch till
ärtsoppan.