En liter mjölk rymde denna
och den har snart 100-år
på nacken.