Läsligheten varierar stort. Jag får det till:

Teresa Wennberg (1944-)
Zwark (?)
John Arvidsson
Lennart Wallin (1944-2017)
Zatneki eller något i den stilen
W(?) Ahlgren
?