handdator

Visa fullständig version : Svenska industrien vid kvartsekelskiftet 1925Lars M
2015-06-12, 09:03
Sveriges Industriförbund gav 1926 ut en bok på 351 sidor där olika industribranscher redovisas. Vad gäller glasindustrin visar jag här några bilder med fotografier och text som kanske kan vara av intresse, t ex att buteljglas såldes för flera företag genom Buteljglasbrukens Försäljnings A.-B., Stockholm och i Surte hett det A.-B. Surte-Liljedahl. Och Glasbruket i Brånahult vem har hört talas om det? (Om glasbruket i Flerohopp kan man läsa här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Flerohopp )